09369311190

براساس تاریخ ثبت

لیست فایل های ویژه

فایل ویژه
فروش آپارتمان 82 متری

واقع در آبادان احمدآباد

قیمت: 390,000,000 تومان

 • شناسه: 1000370
 • تاریخ ثبت: 1399/03/26
فایل ویژه
فروش ویلایی دو طبقه 184 متری

واقع در آبادان کوی کارگر

قیمت: 155,000,000 تومان

 • شناسه: 1000368
 • تاریخ ثبت: 1399/03/24
فایل ویژه
فروش ویلایی دو طبقه 180 متری

واقع در آبادان امیرآباد

قیمت: 1,700,000,000 تومان

 • شناسه: 1000361
 • تاریخ ثبت: 1399/03/19
فایل ویژه
رهن و اجاره آپارتمان 150 متری

واقع در آبادان امیرآباد

رهن: 60 تومان

 • شناسه: 1000360
 • تاریخ ثبت: 1399/03/19
فایل ویژه
فروش آپارتمان 108 متری

واقع در آبادان امیری

قیمت: 570,000,000 تومان

 • شناسه: 1000353
 • تاریخ ثبت: 1399/02/31
فایل ویژه
رهن و اجاره آپارتمان 84 متری

واقع در آبادان احمدآباد

رهن: 80 تومان

 • شناسه: 1000352
 • تاریخ ثبت: 1399/02/30
فایل ویژه
فروش ویلایی دو طبقه 160 متری

واقع در آبادان ذوالفقاری

قیمت: 1 تومان

 • شناسه: 1000347
 • تاریخ ثبت: 1399/02/28