09369311190

براساس تاریخ ثبت

لیست فایل های فروش

فروش ویلایی 200 متری

واقع در آبادان احمدآباد

3 خوابه , قیمت: 200,000,000 تومان

  • شناسه: 1000336
  • تاریخ ثبت: 1398/08/25
فروش تجاری 30 متری

واقع در آبادان اروسیه

قیمت: 537,000,000 تومان

  • شناسه: 1000335
  • تاریخ ثبت: 1398/07/22
فروش آپارتمان 125 متری

واقع در آبادان محدوده امیری

3 خوابه , قیمت: 1,000,000,000 تومان

  • شناسه: 1000333
  • تاریخ ثبت: 1398/07/22
فایل ویژه
فروش آپارتمان 141 متری

واقع در آبادان امیرآباد فاز 1

3 خوابه , قیمت: 350,000,000 تومان

  • شناسه: 1000332
  • تاریخ ثبت: 1395/04/10
فروش زمین 90 متری

واقع در آبادان محدوده جمشیدآباد تا میدان طیب

قیمت: 70,000,000 تومان

  • شناسه: 1000309
  • تاریخ ثبت: 1395/01/29