09369311190

براساس تاریخ ثبت

لیست فایل های فروش

فایل ویژه
فروش آپارتمان 134 متری

واقع در آبادان امیری

قیمت: 1,206,000,000 تومان

 • شناسه: 1000375
 • تاریخ ثبت: 1399/11/01
فروش آپارتمان 82 متری

واقع در آبادان احمدآباد

قیمت: 390,000,000 تومان

 • شناسه: 1000370
 • تاریخ ثبت: 1399/03/26
فروش ویلایی دو طبقه 184 متری

واقع در آبادان کوی کارگر

قیمت: 155,000,000 تومان

 • شناسه: 1000368
 • تاریخ ثبت: 1399/03/24
فروش ویلایی تک 75 متری

واقع در آبادان اروسیه

قیمت: 27,000,000 تومان

 • شناسه: 1000362
 • تاریخ ثبت: 1399/03/19
فروش ویلایی دو طبقه 180 متری

واقع در آبادان امیرآباد

قیمت: 1,700,000,000 تومان

 • شناسه: 1000361
 • تاریخ ثبت: 1399/03/19
فروش دوبلکس 105 متری

واقع در آبادان اروسیه

2 خوابه , قیمت: 600,000,000 تومان

 • شناسه: 1000355
 • تاریخ ثبت: 1399/03/06
فروش آپارتمان 108 متری

واقع در آبادان امیری

قیمت: 570,000,000 تومان

 • شناسه: 1000353
 • تاریخ ثبت: 1399/02/31
فروش تجاری 23 متری

واقع در آبادان احمدآباد

قیمت: 1 تومان

 • شناسه: 1000351
 • تاریخ ثبت: 1399/02/28
فروش زمین و کلنگی 125 متری

واقع در آبادان امیری

قیمت: 587,500,000 تومان

 • شناسه: 1000350
 • تاریخ ثبت: 1399/02/28
فروش ویلایی دو طبقه 160 متری

واقع در آبادان ذوالفقاری

قیمت: 1 تومان

 • شناسه: 1000347
 • تاریخ ثبت: 1399/02/28
فروش زمین و کلنگی 112 متری

واقع در آبادان احمدآباد

قیمت: 1 تومان

 • شناسه: 1000346
 • تاریخ ثبت: 1399/02/27
فروش آپارتمان 120 متری

واقع در آبادان ذوالفقاری

قیمت: 1 تومان

 • شناسه: 1000340
 • تاریخ ثبت: 1399/02/25
فروش آپارتمان 185 متری

واقع در آبادان احمدآباد

قیمت: 1 تومان

 • شناسه: 1000339
 • تاریخ ثبت: 1399/02/25