09369311190

براساس تاریخ ثبت

لیست همه فایل ها

فایل ویژه
رهن و اجاره آپارتمان 100 متری

واقع در آبادان احمدآباد

رهن: 75 تومان

 • شناسه: 1000376
 • تاریخ ثبت: 1399/11/01
فایل ویژه
فروش آپارتمان 134 متری

واقع در آبادان امیری

قیمت: 1,206,000,000 تومان

 • شناسه: 1000375
 • تاریخ ثبت: 1399/11/01
فایل ویژه
رهن و اجاره آپارتمان 95 متری

واقع در آبادان اروسیه

رهن: 100 تومان

 • شناسه: 1000374
 • تاریخ ثبت: 1399/11/01
رهن و اجاره تجاری 75 متری

واقع در آبادان امیرآباد

رهن: 50 تومان

 • شناسه: 1000363
 • تاریخ ثبت: 1399/03/19
فروش ویلایی تک 75 متری

واقع در آبادان اروسیه

قیمت: 27,000,000 تومان

 • شناسه: 1000362
 • تاریخ ثبت: 1399/03/19
رهن و اجاره آپارتمان 120 متری

واقع در آبادان امیری

رهن: 160 تومان

 • شناسه: 1000359
 • تاریخ ثبت: 1399/03/19
رهن و اجاره آپارتمان 130 متری

واقع در آبادان بهار (کوی قدس)

رهن: 140 تومان

 • شناسه: 1000358
 • تاریخ ثبت: 1399/03/19
رهن و اجاره آپارتمان 92 متری

واقع در آبادان احمدآباد

رهن: 50,000,000 تومان

 • شناسه: 1000356
 • تاریخ ثبت: 1399/03/11
فروش دوبلکس 105 متری

واقع در آبادان اروسیه

2 خوابه , قیمت: 600,000,000 تومان

 • شناسه: 1000355
 • تاریخ ثبت: 1399/03/06
رهن و اجاره تجاری 95 متری

واقع در آبادان احمدآباد

رهن: 20,000,000 تومان

 • شناسه: 1000354
 • تاریخ ثبت: 1399/02/31
فروش تجاری 23 متری

واقع در آبادان احمدآباد

قیمت: 1 تومان

 • شناسه: 1000351
 • تاریخ ثبت: 1399/02/28
فروش زمین و کلنگی 125 متری

واقع در آبادان امیری

قیمت: 587,500,000 تومان

 • شناسه: 1000350
 • تاریخ ثبت: 1399/02/28
فروش زمین و کلنگی 112 متری

واقع در آبادان احمدآباد

قیمت: 1 تومان

 • شناسه: 1000346
 • تاریخ ثبت: 1399/02/27
فروش آپارتمان 120 متری

واقع در آبادان ذوالفقاری

قیمت: 1 تومان

 • شناسه: 1000340
 • تاریخ ثبت: 1399/02/25
فروش آپارتمان 185 متری

واقع در آبادان احمدآباد

قیمت: 1 تومان

 • شناسه: 1000339
 • تاریخ ثبت: 1399/02/25
معاوضه آپارتمان 120 متری

واقع در آبادان احمد آباد

3 خوابه , قیمت: 240,000,000 تومان

 • شناسه: 1000183
 • تاریخ ثبت: 1394/11/05
معاوضه زمین 200 متری

واقع در آبادان اروسیه

قیمت: 400,000,000 تومان

 • شناسه: 1000182
 • تاریخ ثبت: 1394/11/05